DUK

Kas yra buhalterinė apskaita?

Buhalterinė apskaita – ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, išreikštų pinigais, registravimo, grupavimo ir apibendrinimo sistema, skirta informacijai, reikalingai priimant ekonominius sprendimus, gauti ir (arba) finansinių ataskaitų rinkiniui sudaryti. Buhalterinės apskaitos paskirtis – pranešti įmonės finansinę informaciją įvairiems suinteresuotiems asmenims.

Buhalterinė ap­skai­ta skirstoma į dvi svar­biau­sias ap­skai­tos rū­šis – fi­nan­si­nę ir va­dy­bos bei kaštų ap­skai­tas. Vadybos ir kaštų apskaita yra priemonė, skirta aprūpinti įmonės vadovus ir vadybininkus informacija, reikalinga vadybos sprendimams priimti, kai tuo tarpu finansinė apskaita aprūpina informacija akcininkus bei potencialius akcininkus, kreditorius, finansų analitikus, ekonomistus bei valstybines įstaigas.

Kiek tai kainuoja?
Paslaugų kaina yra nustatoma kiekvienam klientui individualiai.
Ar tai patikima ir saugu?

Taip, UAB „FINLINE“ darbuotojai – savo srities profesionalai, kurie nuolat tobulina savo žinias įvairaus pobūdžio seminaruose, kvalifikacijos kėlimo kursuose, mokymuose ir konferencijose. Įmonės veikla apdrausta civilinės atsakomybės draudimu. Visi darbuotojai pasirašę konfidencialumo sutartis.

Klientų duomenys saugomi nuotoliniame serveryje: 
Finline: DUK
Kodėl turėčiau pasirinkti įmonę FINLINE ir nepriimti papildomo darbuotojo šiam darbui?
  • FINLINE nereikia mokėti Sodros ir GPM įmokų;
  • FINLINE nereikia pirkti darbo vietai reikalingos technikos, priemonių ir buhalterinės programos licencijos;
  • FINLINE dirba be atostogų; 
  • FINLINE dirba ne vienas specialistas, o visa profesionalų komanda;
  • FINLINE bendradarbiauja su daugeliu panašių sričių klientais, todėl gali pritaikyti gerosios praktikos sprendimus ir Jūsų versle; 
  • FINLINE nereikia mokėti premijų ir rūpintis skatinimo, motyvavimo schemomis;
  • FINLINE papildomai turi civilinės atsakomybės draudimą;
  • FINLINE sumažins Jums paslaugų kainą sumažėjus darbo apimtims.