Finišo tiesioji stojant į EBPO – griežtesnis kyšių vertinimas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI)  primena, kad, įgyvendinant Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (toliau — EBPO) Konvenciją ir EBPO Tarybos rekomendacijas, yra parengti Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai, kuriais nustatyta, kad užsienio valstybių pareigūnams sumokėti kyšiai (įskaitant paslėptas jų mokėjimo formas), apskaičiuojant mokesčius, nepripažįstami leidžiamais atskaitymais. Informuojame, kad VMI parengė atitinkamų PMĮ straipsnių komentarą, kuris mokesčių mokėtojams paaiškina įstatymo nuostatų taikymą.

VMI pažymi, jog pagal EBPO Konvenciją valstybės turi imtis priemonių, kurios užtikrintų, jog kyšis ir papirkus pareigūną gautos pajamos arba turtas, kurio vertė atitinka tokių pajamų vertę, turi būti areštuoti ir konfiskuoti arba kad būtų taikomos atitinkamos piniginės sankcijos. VMI parengtas komentaras išplėtė kyšio sąvoką ir įtvirtino nuostatą, jog kyšiu gali būti laikomos ir lėšos sumokamos už tariamai atliktas paslaugas ar pirktas prekes, suteikiant paramą, patiriant reprezentacines išlaidas, dirbtinai padidinant prekių ir paslaugų kainas, mokant fiktyvų arba dirbtinai padidintą darbo užmokestį ir pan.

Su VMI parengtu PMĮ komentaru galima susipažinti VMI svetainėje, adresu www.vmi.lt -> verslui -> bendrai -> kovos su korupcija priemonės, arba čia.

VMI primena, jog atsižvelgiant į anksčiau pateiktas EPBO rekomendacijas stiprinti bendradarbiavimą tarp mokesčius administruojančių ir teisėsaugos insitutcijų, š.m. balandžio mėn. pasirašė tarpinsititucinį susitarimą. Juo VMI įsipareigojo keistis informacija, reikšminga užsienio pareigūnų papirkimo atvejams atskleisti ir išaiškinti, teikti visokeriopą pagalbą STT siekiant atskleisti ir išaiškinti užsienio pareigūnų papirkimo atvejus.