Kovos su korupcija priemonės

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM) informuoja, kad Lietuvos Respublikos Seimas 2017 m. balandžio mėnesį ratifikavo 1997 m. lapkričio 21 d. Derybų konferencijoje priimtą Konvenciją dėl kovos su užsienio pareigūnų papirkimu sudarant tarptautinius verslo sandorius (2017 m. balandžio 20 d. Lietuvos Respublikos įstatymas Nr. XIII-305; toliau – Konvencija).

Konvencija valstybėms numato pareigą savo nacionalinėje teisėje nustatyti atsakomybę fiziniams ir juridiniams asmenims už užsienio pareigūnų papirkimą sudarant tarptautinius verslo sandorius. Pagal Konvenciją valstybės turi imtis priemonių, kurios užtikrintų, kad kyšis ir papirkus užsienio pareigūną gautos pajamos arba turtas, kurio vertė atitinka tokių pajamų vertę, būtų areštuoti ir konfiskuoti arba kad būtų taikomos tokį pat poveikį turinčios piniginės sankcijos.

Efektyvi kovos su korupcija veikla yra ypač aktuali Lietuvai, siekiant tapti EBPO nare, kur šalis jau yra pakviesta pradėti derybas. Lietuvai ši narystė svarbi tuo, kad pagerintų Lietuvos ūkio konkurencingumą tarptautiniame kontekste ir padidintų pasitikėjimą valstybe. Prisijungdama prie EBPO Konvencijos Lietuva įsipareigojo aktyviai kovoti su užsienio pareigūnų papirkinėjimu tarptautiniuose verslo sandoriuose ir griežtai bausti kyšius užsienio pareigūnams duodančias Lietuvos įmones ir gyventojus.

EBPO Konvencijoje ir 2009 m. gegužės 25 d. EBPO Tarybos rekomendacijoje dėl papildomų mokestinių priemonių kovojant su užsienio pareigūnų papirkimu tarptautiniuose verslo sandoriuose (toliau — Rekomendacija) nustatytus reikalavimus mokestiniuose teisės aktuose įtvirtinti nuostatą, kad sumokėti kyšiai užsienio valstybių pareigūnams apskaičiuojant mokesčius nepripažįstami leidžiamais atskaitymais. EBPO Rekomendacija taip pat skatina stiprinti bendradarbiavimą tarp mokesčius administruojančių ir teisėsaugos institucijų, todėl VMI prie FM pasirengusi tęsti bendradarbiavimą ir teikti informaciją, gautą vykdant įprastines funkcijas, bei pagalbą atitinkamoms teisėsaugos institucijomis kovojant su korupcija.

Nors iki 2015 metų sąnaudos, įmonių patirtos darant Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso uždraustą veiką, įskaitant kyšius, buvo neleidžiami atskaitymai pagal PMĮ 31 str. 1 d. 13 punktą, kaip neįprastinės įmonės vykdomai veiklai sąnaudos, tačiau atsižvelgiant į Konvencijoje įtvirtintus reikalavimus, kyšiai kaip neleidžiami atskaitymai nuo 2015 m. sausio 1 d. yra apibrėžiami atskirame PMĮ 31 str. 1 d. 20 punkte. 

VMI prie FM, siekdama užtikrinti sklandų PMĮ nuostatų įgyvendinimą, parengė PMĮ 2 str. 41 dalies ir 31 str. 1 d. 20 punkto komentarus, pagal kuriuos įmonių patirtos sąnaudos dėl kyšininkavimo, priskiriamos neleidžiamiems atskaitymams nepriklausomai nuo to, ar įmonė pasiekia tikslus, dėl kurių ji davė kyšį, ir nepriklausomai nuo to, kokia forma buvo duotas kyšis (tiesiogiai ar netiesiogiai per kitus veikiančius ar fiktyvius asmenis sumokant lėšas už tariamai atliktas paslaugas ar pirktas prekes, suteikiant paramą, dirbtinai padidinant prekių ir paslaugų kainas, patiriant reprezentacines išlaidas, mokant fiktyvų arba dirbtinai padidintą darbo užmokestį ir pan.).

2017 m. balandžio 20 d. Lietuvos Respublikos įstatymas Nr. XIII-305 „Dėl  konvencijos dėl kovos su užsienio pareigūnų papirkimu sudarant tarptautinius verslo sandorius ratifikavimo“

Konvencija ir Rekomendacija

Pelno mokesčio įstatymo 2 str. 41 dalies ir 31 str. 1 d. 20 punkto komentarai